El dia 1 de gener de 2016 final de mòduls per molts autònoms

A partir del dia 1 de gener de 2016 s’acaben els mòduls per gairebé tots els autònoms de la industria i construcció, excepte per aquells que estan a la industria del pa i pastisseria i encara estan en Estimació Objectiva del IRPF i IVA simplificat (que popularment es coneix com a mòduls). Es a dir que gairebé tots els epígrafs de l’IAE que comencen per 3, 4 i 5 surten de mòduls.

Els que encara estiguin en aquest sistema, però, passen de poder facturar 450.000 euros a l’any, a 250.000 euros a l’any, de forma temporal, durant el 2016 i 2017. A partir d’aquesta data, si no hi ha hagut cap més modificació abans, el límit serà de 150.000 euros de facturació anual.

Aquesta mesura afecta significativament sobre tot a instal·ladors, paletes i professionals de la construcció i petits tallers. A més s’ha de tenir en compte que tenen un límit en la facturació a empreses, empresaris o professionals de 125.000 euros anuals. Aquesta xifra correspon amb el 50% de la facturació, de manera que a partir de 2017 també quedarà reduïda.

Amb aquesta mesura els populars mòduls quedaran com una règim gairebé exclusiu per botigues i petits comerços, a més de transportistes i les industries excloses que hem indicat, moltes de les quals hauran de sortir en el moment que incompleixin la resta de condicions, que cada vegada són més restrictives.

Bona entrada d’any 2016!

Fiscalitat al dia en Blog

Per tal de facilitat l’accés als nostres clients a Llauradó Assessors hem pres l’opció de publicar el nostre butlletí via blog, triant per a aquesta finalitat les facilitats que dona WordPress i enllaçant-lo a la nostra pàgina web, on disposareu d’un nou accés des del menú que us portarà al nostre blog.

Per tot el que fa als continguts continuarà la mateixa línia, amb l’avantatge que no cal tenir un recopilatori informatiu per poder edita un nou butlletí i s’aniran publicant les notícies amb un major freqüència i dinamisme.

Benvinguts doncs al nou butlletí informatiu FISCALITAT AL DIA.