Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització

El passat dissabte, 28 de setembre de 2013 es va publicar al BOE la Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. Aquesta llei recull una sèrie de mesures que tot seguit indiquem i que anirem analitzant al llarg dels propers dies donada la seva extensió i importància.

Tanmateix poden accedir al text complet de la llei clicant sobre aquest mateix link.

Com a introducció indiquem les qüestions més rellevants que tracta la llei en matèria fiscal:

1. Impost sobre el Valor Afegit: Règim especial de caixa. Analitzarem en que consisteix i les repercussions que té i pot tenir la seva aplicació als obligats tributaris que poden acollir-se, que són empreses que l’any anterior han tingut un volum d’operacions inferior als 2.000.000 d’euros.

2. Impost sobre Societats: Deducció per inversió de beneficis i altres qüestions com novetats en la deducció per creació d’ocupació a discapacitats.

3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: incentius a la inversió en empreses de nova o recent creació. En aquest cas es limita la successió d’activitat, es a dir una nova empresa que succeeix en l’activitat a una anterior no podria tenir aquests beneficis.

4. Altres qüestions com la responsabilitat limitada de l’empresari individual i alguns aspectes relacionats amb la seguretat social o l’aplicació dels riscos laborals, simplificant algunes obligacions.

La valoració global subjectiva de llei és, en la línia del que és habitual, hi ha molts canvis que la molt petita empresa difícilment podrà aplicar, i és molt més la publicitat que es fa d’aquests canvis que no pas la seva implementació ja que en molts casos hi ha limitacions legals i requeriments que dificulten a aplicació pràctica.

S’ha d’indicar que en molts casos la llei remet al reglament que actualment està en fase d’informació pública, i per tant no en tenim coneixement de la seva redacció final.

En els propers dies comentarem en diversos posts les modificacions que aquesta llei comporta.

Llauradó Assessors