Fiscalitat al dia en Blog

Per tal de facilitat l’accés als nostres clients a Llauradó Assessors hem pres l’opció de publicar el nostre butlletí via blog, triant per a aquesta finalitat les facilitats que dona WordPress i enllaçant-lo a la nostra pàgina web, on disposareu d’un nou accés des del menú que us portarà al nostre blog.

Per tot el que fa als continguts continuarà la mateixa línia, amb l’avantatge que no cal tenir un recopilatori informatiu per poder edita un nou butlletí i s’aniran publicant les notícies amb un major freqüència i dinamisme.

Benvinguts doncs al nou butlletí informatiu FISCALITAT AL DIA.